VũAnh 07:51 ngày 24/4/18 trong  Trung tâm dạy kèm học lớp 12

Giáo viên dạy giỏi hóa giỏi nguyễn khuyến

+ Quản lý điểm số, đánh giá chất lượng học tập của học sinh, có bản tổng kết tình hình giảng dạy từng tháng bảo đảm về thông tin và chất lượng của gia sư. + Khi thầy giáo giảng dạy ko đạt hiệu quả mong muốn, các bạn có quyền đề nghị Trung tâm đổi gia sư (miễn phí).